Login
News

курс биологично земеделие

Add answer

admin 31.12.2016 01:55 Answer
Курс по Биологично земеделие За да имате право на участие по актуални програми в сектор земеделие трябва да имате задължително завършен курс. Легитимно професионално обучение към Национален Земеделски Регистър – НЗР специалност „Биологично земеделие“ ЦПО "ПИЕР БУРДИЙО" gsm. 0893 36 77 00 http://www.pier-burdio.com е-mail: pier.burdio@gmail.com гр. ПЛОВДИВ бул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 57 /бизнес сграда SPETEMA/ Обучителен курс по „Биологично земеделие“ Обучение на тема „Биологично земеделие“, на вниманието на всички бенефициенти по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Курсът е задължителен и трябва да се премине през първите 24 месеца от старта по избраната от вас мярка. Обхват на курса: • Проучване и опознаване на пазара • Законодателство при биологичното земеделие • Основи на биологичното земеделие • Сертифициране на производството от биологичното земеделие Продължителност на курса: • Обучението на тема „Биологично земеделие“ е 18 учебни часа Форма на обучителния курс: • Присъствена форма на обучение – провежда се в рамките на 3 дни по 6 учебни часа • Дистанционно обучение – чрез тази форма на обучение не е необходимо да присъствате. Задължително получавате на диск абсолютно всички нужни материали, които са необходими съгласно Европейските изисквания. Това е най-предпочитаната форма за курс по биологично земеделие, тъй като може да се заяви по всяко време и не се съобразявате с присъствие на съответните насрочени дати. • Предстоящи дати за обучение След преминато обучение ви се издава Удостоверение, което е лицензирано и служи като сертификат. След успешното сертифициране се вписвате в регистъра на завършилите курса по биологично земеделие. Често задавани въпроси: Ще има ли други дати за обучение по този курс? Екипът на Национален Земеделски Регистър предоставя актуална информация за предстоящи дати няколко месеца предварително. - 0893 36 77 00 курс по биологично земеделие и агроекология Задължително ли е присъствието? Не е задължително да присъствате, тъй като има възможност от дистанционно обучение. Чрез него ще получите всичко необходимо на дисков носител. Каква е цената на обучението? За да научите каква е цената е необходимо да се свържете с нас на телефон 0893 36 77 00 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПИЕР БУРДИЙО” гр. Пловдив бул. „Кукленско шосе” № 57 /бизнес сграда SPETEMA/ http://www.pier-burdio.com е-mail: pier.burdio@gmail.com Къде да търсим център за обучение по „Биологично земеделие“? Ако държите да преминете обучение под присъствена форма можете да се свържетес нас независимо от кой град сте. Ако не разполагате със свободно време за присъствие на насрочените дати на курса можете да използвате дистанционно обучение - се свържете с нас на телефон 0893 36 77 00