Login
News

курс агроекология

Add answer

admin 31.12.2016 01:54 Answer
Курс АГРОЕКОЛОГИЯ За да имате право на участие по актуални програми в сектор земеделие трябва да имате задължително завършен курс. Легитимно професионално обучение към Национален Земеделски Регистър – НЗР специалност „АГРОЕКОЛОГИЯ’ по мярка 10 и мярка 214. ЦПО "ПИЕР БУРДИЙО" gsm. 0893 36 77 00 http://www.pier-burdio.com е-mail: pier.burdio@gmail.com гр. ПЛОВДИВ бул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 57 /бизнес сграда SPETEMA/ Обучителен курс „АГРОЕКОЛОГИЯ“ Обучение на тема „ОБЩА АГРОЕКОЛОГИЯ“, касаещо всички бенефициенти по мярка 10 – „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Курсът е задължителен и е нужно да се премине през първите 24 месеца от старта по избраната мярка. Същото се отнася и за бенефициенти по мярка 214. Продължителност на обучението: • Продължителност на курса – 18 учебни часа Форма на обучителния курс: • Дистанционно обучение – чрез тази форма на обучение не е необходимо да присъствате. Задължително получавате абсолютно всички учебни материали, които са необходими съгласно Европейските изисквания. Това е най-предпочитаната форма за курс по агроекология, тъй като може да се заяви по всяко време и не се съобразявате с присъствие на съответните насрочени дати. Все пак знаем, че всеки земеделски стопанин е ангажиран и трудно може да намери времеви ресурс за присъствие. • 3 дневна присъствена форма – 6 учебни часа на ден. След преминато обучение ви се издава Удостоверение, което е лицензирано и служи като сертификат. След успешното сертифициране се вписвате в регистъра на завършилите курса по агроекология. Често задавани въпроси: За коя мярка важи курса? Агроекологичното обучение е задължително по мярка 10 и мярка 214. • Мярка 10 – „Агроекология и климат“ • Мярка 214 – „Агроекологични плащания“ Какво ще научим от курса по агроекология? От обучението по агроекология ще научите какви са изискванията за кандидатстване към всеки бенифициент по Мярка 10 от програмата по „Агроекология и климат“. Курсът ще ви даде насока при изготвянето на агроекологичен план, полезни съвети и стратегии, счетоводни подходи от развитието на всяка европейска ферма. Ще има ли други дати за обучение по този курс? Екипът на Национален Земеделски Регистър предоставя актуална информация за предстоящи дати няколко месеца предварително - 0893 36 77 00 курс по биологично земеделие и агроекология Задължително ли е присъствието? Не е задължително да присъствате, тъй като има възможност от дистанционно обучение. Чрез него ще получите всичко необходимо на дисков носител. Каква е цената на обучението? За да научите каква е цената е необходимо да се свържете с нас на телефон 0893 36 77 00 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПИЕР БУРДИЙО” http://www.pier-burdio.com е-mail: pier.burdio@gmail.com гр. Пловдив бул. „Кукленско шосе” № 57 /бизнес сграда SPETEMA/ Къде да търсим център за обучение по агроекология? Ако държите да преминете обучение под присъствена форма можете да се свържетес нас независимо от кой град сте. Ако не разполагате със свободно време за насрочените дати на курса можете да използвате дистанционно обучение. 0893 36 77 00 ЦПО „ПИЕР БУРДИЙО” http://www.pier-burdio.com е-mail: pier.burdio@gmail.com