ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

   ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "ПИЕР БУРДИЙО" е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията през 2014г.

 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "ПИЕР БУРДИЙО " получава лиценз

 № 2015121239 от НАПОО през 2015г.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДАТ В ПРИСЪСТВЕНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА

 

  1. ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА - 30 ч- СЪГЛАСНО чл. 84 ал. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА /ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР РАСТЕНЕВЪДСТВО/
  2. 2.          ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - 6 часов КУРС, СЪГЛАСНО изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ ОСИГУРИТЕЛИ, ИМАЩИ ЛИЦА ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ/
  3. ОБУЧЕНИЕ ПО :  - ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ   и ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ ОТ ГЛЕДАЧИТЕ ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ
  4. ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ - ПЪЛНИ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ / 150- ЧАСОВИ/:

 -  ОБУЧЕНИЕ - ПРОБОВЗЕМАЧ

 -  150ч ТЕХНИК- РАСТЕНИЕВЪД ; 150ч- ТЕХНИК -ЖИВОТНОВЪД

 -   ПЧЕЛАРСТВО  -150ч ; ЛОЗАРОВИНАРСТВО- 150ч

 -   БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО – 18ч и 30ч       

 -  ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР- 30ч и 18ч

 - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО  И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО – 30ч

-  АГРОЕКОЛОГИЯ – 18ч и 30ч

-  БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ -18ч и 30ч

-  ПЧЕЛАРСТВО 30 Ч

-  БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО- 18ч и 30ч

  1. 4.       ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ -   ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ  -  30ч и 18 ч

-          ПЧЕЛАРСТВО              -  АГРОЕКОЛОГИЯ

-          ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР

-                      ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС  СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

  1. 5.       ОБУЧЕНИЕ ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТ
    1. 6.    Предлагани професии и специалности:

Код професия

Професия

Код специалност

Специалност

СПК

344030

Оперативен счетоводител

3440301

Оперативно счетоводство

трета

345050

Сътрудник в малък и среден бизнес

3450501

Малък и среден бизнес

втора

621010

Техник-растениевъд

6210101

Полевъдство

трета

621010

Техник-растениевъд

6210103

Трайни насаждения

трета

621010

Техник-растениевъд

6210107

Растителна защита и агрохимия

трета

621020

Техник в лозаровинарството

6210201

Лозаровинарство

трета

621040

Техник-животновъд

6210401

Говедовъдство

трета

621050

Животновъд

6210507

Пчеларство

втора

622020

Озеленител

6220201

Цветарство

втора

851010

Еколог

8510101

Екология и опазване на околната среда

трета

213060

Компютърен график

2130601

Компютърна графика

трета

213070

Графичен дизайнер

2130701

Графичен дизайн

трета

343020

Финансов отчетник

3430201

Финансова отчетност

втора

344020

Данъчен и митнически посредник

3440201

Митническа и данъчна администрация

трета

344020

Данъчен и митнически посредник

3440202

Митническо и данъчно обслужване

втора

346010

Офис - мениджър

3460101

Бизнес - администрация

трета

481010

Програмист

4810101

Програмно осигуряване

втора

541060

Техник-технолог по качеството на храни и напитки

5410601

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

трета

582010

Строителен техник

5820101

Строителство и архитектура

трета

582030

Строител

5820302

Кофражи

втора

582030

Строител

5820303

Армировка и бетон

втора

582030

Строител

5820304

Зидария

втора

582030

Строител

5820305

Мазилки и шпакловки

втора

582030

Строител

5820306

Вътрешни облицовки и настилки

втора

582030

Строител

5820307

Външни облицовки и настилки

втора

582030

Строител

5820309

Бояджийски работи

втора

582030

Строител

5820310

Строително дърводелство

втора

582030

Строител

5820311

Строително тенекеджийство

втора

582030

Строител

5820312

Покриви

втора

582040

Строител – монтажник

5820401

Стоманобетонни конструкции

втора

582040

Строител – монтажник

5820402

Метални конструкции

втора

582040

Строител – монтажник

5820403

Сухо строителство

втора

582040

Строител – монтажник

5820404

Дограма и стъклопоставяне

втора

582040

Строител – монтажник

5820405

Изолации в строителството

втора

621060

Фермер

6210601

Земеделец

втора

621140

Агроеколог

6211401

Агроекология

трета

762040

Социален асистент

7620401

Подпомагане на деца

втора

762040

Социален асистент

7620402

Подпомагане на възрастни

втора

811010

Хотелиер

8110101

Организация на хотелиерството

трета

811070

Готвач

8110701

Производство на кулинарни изделия и напитки

втора

812010

Организатор на туристическа агентска дейност

8120101

Организация на туризма и свободното време

трета

812010

Организатор на туристическа агентска дейност

8120102

Селски туризъм

трета

815010

Фризьор

8150101

Фризьорство

втора

815020

Козметик

8150201

Козметика

втора

815030

Маникюрист-педикюрист

8150301

Маникюр, педикюр и ноктопластика

втора

861010

Охранител

8610101

Банкова охрана и инкасова дейност

трета

861010

Охранител

8610102

Лична охрана

трета

861010

Охранител

8610103

Физическа охрана на обекти

трета

341020

Продавач - консултант

3410201

Продавач - консултант

втора

341030

Брокер

3410301

Недвижими имоти

трета

341040

Търговски представител

3410401

Търговия на едро и дребно

трета

342020

Сътрудник в маркетингови дейности

3420201

Маркетингови проучвания

втора

343010

Финансист

3430101

Банково дело

трета

343010

Финансист

3430102

Застрахователно и осигурително дело

трета

345040

Сътрудник в бизнес - услуги

3450401

Бизнес - услуги

втора

345060

Касиер

3450601

Касиер

първа

345080

Снабдител

3450801

Снабдител

първа

345120

Икономист

3451201

Индустрия

трета

345120

Икономист

3451202

Търговия

трета

345120

Икономист

3451203

Земеделско стопанство

трета

345120

Икономист

3451204

Икономика и мениджмънт

трета

346020

Офис - секретар

3460201

Административно обслужване

втора

346030

Деловодител

3460301

Деловодство и архив

първа

481030

Приложен програмист

4810301

Приложно програмиране

трета

482010

Икономист - информатик

4820101

Икономическа информатика

трета

482020

Оператор информационно осигуряване

4820201

Икономическо информационно осигуряване

втора

482030

Оператор на компютър

4820301

Текстообработване

първа

482040

Организатор Интернет приложения

4820401

Електронна търговия

трета

521090

Заварчик

5210901

Заваряване

първа

521100

Стругар

5211001

Стругарство

първа

521110

Шлосер

5211101

Шлосерство

първа

522010

Електротехник

5220101

Електрически машини и апарати

трета

522010

Електротехник

5220109

Електрически инсталации

трета

522020

Електромонтьор

5220201

Електрически машини и апарати

втора

525010

Техник по транспортна техника

5250101

Автотранспортна техника

трета

525120

Работник по транспортна техника

5251201

Автобояджийство

първа

525120

Работник по транспортна техника

5251202

Автотенекеджийство

първа

541010

Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост

5410101

Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

трета

541010

Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост

5410102

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

трета

541010

Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост

5410103

Производство и преработка на мляко и млечни продукти

трета

541010

Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост

5410104

Производство на месо, месни продукти и риба

трета

541010

Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост

5410105

Производство на консерви

трета

541010

Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост

5410106

Производство на алкохолни и безалкохолни напитки

трета

541010

Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост

5410107

Производство на захар и захарни изделия

трета

541010

Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост

5410108

Производство на тютюн и тютюневи изделия

трета

541010

Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост

5410109

Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла

трета

541020

Оператор в хранително - вкусовата промишленост

5410201

Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

втора

541020

Оператор в хранително - вкусовата промишленост

5410202

Производство и преработка на мляко и млечни продукти

втора

541020

Оператор в хранително - вкусовата промишленост

5410203

Производство на месо, месни продукти и риба

втора

541020

Оператор в хранително - вкусовата промишленост

5410204

Производство на консерви

втора

541020

Оператор в хранително - вкусовата промишленост

5410205

Производство на алкохолни и безалкохолни напитки

втора

541020

Оператор в хранително - вкусовата промишленост

5410206

Производство на захар и захарни изделия

втора

541020

Оператор в хранително - вкусовата промишленост

5410207

Производство на тютюн и тютюневи изделия

втора

541020

Оператор в хранително - вкусовата промишленост

5410208

Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла

втора

541030

Хлебар - сладкар

5410301

Производство на хляб и хлебни изделия

втора

541030

Хлебар - сладкар

5410302

Производство на сладкарски изделия

втора

541030

Хлебар - сладкар

5410303

Декорация на сладкарски изделия

втора

541040

Техник-технолог по поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

5410401

Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

трета

542040

Моделиер - технолог на облекло

5420401

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

трета

542040

Моделиер - технолог на облекло

5420402

Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи

трета

542050

Оператор в производството на облекло

5420501

Производство на облекло от текстил

втора

542050

Оператор в производството на облекло

5420502

Производство на облекло от кожи

втора

542060

Моделиер - технолог на обувни и кожено - галантерийни изделия

5420601

Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия

трета

542060

Моделиер - технолог на обувни и кожено - галантерийни изделия

5420602

Конструиране, моделиране и технология на кожено - галантерийни изделия

трета

542080

Работник в текстилно производство

5420801

Текстилно производство

първа

542090

Работник в производство на облекло

5420901

Производство на облекло

първа

542110

Шивач

5421101

Шивачество

първа

543010

Техник - технолог в дървообработването

5430101

Мебелно производство

трета

621010

Техник-растениевъд

6210102

Зеленчукопроизводство

трета

621010

Техник-растениевъд

6210104

Селекция и семепроизводство

трета

621010

Техник-растениевъд

6210105

Тютюнопроизводство

трета

621010

Техник-растениевъд

6210106

Гъбопроизводство

трета

621040

Техник-животновъд

6210402

Овцевъдство

трета

621040

Техник-животновъд

6210403

Свиневъдство

трета

621040

Техник-животновъд

6210404

Птицевъдство

трета

621040

Техник-животновъд

6210405

Зайцевъдство

трета

621040

Техник-животновъд

6210406

Пчеларство и бубарство

трета

621040

Техник-животновъд

6210407

Коневъдство и конна езда

трета

621070

Техник на селскостопанска техника

6210701

Механизация на селското стопанство

трета

622010

Техник – озеленител

6220101

Цветарство

трета

622010

Техник – озеленител

6220102

Парково строителство и озеленяване

трета

811030

Камериер

8110301

Хотелиерство

първа

811040

Портиер-пиколо

8110401

Хотелиерство

първа

811060

Ресторантьор

8110602

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

трета

811060

Ресторантьор

8110603

Кетъринг

трета

811080

Сервитьор-барман

8110801

Обслужване на заведения в обществено хранене

втора

815010

Фризьор

8150102

Организация и технология на фризьорските услуги

трета

815020

Козметик

8150202

Организация и технология на козметичните услуги

трета

815030

Маникюрист-педикюрист

8150302

Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

трета

840100

Куриер

8401001

Логистика на товари и услуги

втора

 

 

 

КОНТАКТИ: www.pier-burdio.com      E-MAIL:  pier.burdio@gmail.com

гр. ПЛОВДИВ      бул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 57

гр. АСЕНОВГРАД    УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН II № 12 /само за  документи/

тел.0899 949 914и 0893 36 77 00

Лицензерани са следните професии:

         Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба- 30 часа към БАБХ

            1. Оперативен счетоводител


            2. Сътрудник в малък и среден бизнес


            3. Техник растениевъд    

               - Полевъдство,

               - Трайни насаждения,

               -  Растителна защита и агрохимия


            4. Техник в лозаровинарството


            5. Техник животновъд-

              -   Говедовъдство


            6. Животновъд<span sty